Lokasyon ng Dowry ni Benryn: Iligtas ang Trapped Man Quest- Baldur's Gate 3Ang 'Rescue the Trapped Man' side quest sa Baldur's Gate 3 ay nangangailangan ng mga manlalaro na iligtas si Benryn at bawiin ang dote ni Mirileth upang makumpleto ito.

Minsan, ang isang side quest ay maaaring kasinglaki ng pagkatalo sa isang boss o kasing liit ng paggawa ng isang gawa ng kabaitan, na medyo malaki pa rin sa Baldur's Gate 3. Ang quest na 'Iligtas ang Nakulong na Tao' ay nangangailangan sa iyo na iligtas si Benryn, na natalo lang. ang kanyang kasintahan na si Mirileth, at ibalik ang dote na itinago ng kanyang asawa.Ang dote nina Benryn at Mirileth ay matatagpuan sa kamalig sa Waukeen's Rest, hilaga ng Goblin Camp at sa kanluran ng The Risen Road waypoint (coordinate X:-101, Y:627) sa Baldur's Gate 3. Nakatago ang dote sa loob ng haystack sa sulok ng kamalig na medyo madaling mahanap.  Saan mahahanap sina Benryn at Mirileth's Dowry? - Baldur's Gate 3
Lokasyon ng Dote nina Benryn at Mirileth

Gayunpaman, kakailanganin mong magpasa ng Perception check bago mo mabawi ang dote. Kapag naipasa mo ang tseke, makikita mo ang Dote Ring na isang gintong singsing na may nakasulat na 'Mula sa Miri at Benryn'.

Mga nilalaman 1. Paano ililigtas si Benryn, ang Nakulong na Lalaki sa Baldur's Gate 3? 2. Paano kumpletuhin ang 'Rescue the Trapped Man' quest sa Baldur's Gate 3? Tungkol sa Baldur's Gate III

1. Paano ililigtas si Benryn, ang Nakulong na Lalaki sa Baldur's Gate 3?

  Saan mahahanap sina Benryn at Mirileth's Dowry? - Baldur's Gate 3
Si Benryn Ang Nakulong na Tao

Upang iligtas si Benryn, magtungo sa nasusunog na bahay malapit sa Waukeen's Rest na mabilis na paglalakbay at makipag-ugnayan sa kanya upang palayain siya mula sa sinag, na nagpapanatili sa kanya na nakakulong, gamit ang isang Intelligence o Strength check. Kailangang iligtas siya ng mga manlalaro bago mabawi ang dote.

Susunod na kailangan mong hanapin ang katawan ni Mirileth. Para sa bahaging ito ng paghahanap, inirerekomenda namin , dahil mayroon siyang natural na panlaban sa sunog na magiging kapaki-pakinabang.

Pumunta sa unang palapag sa kaliwang bahagi ng gusali upang mahanap ang bangkay ni Mirileth. Kapag nahanap mo na ang kanyang katawan, iulat ito pabalik kay Benryn. Minsan, maaaring mahanap ni Benryn ang katawan mismo at banggitin ang dote. Kung hindi, gamitin Magsalita Sa Patay spell para magtanong tungkol sa dote kay Mirileth.2. Paano kumpletuhin ang 'Rescue the Trapped Man' quest sa Baldur's Gate 3?

  Saan mahahanap sina Benryn at Mirileth's Dowry? - Baldur's Gate 3
Ibinalik ang Singsing kay Benryn

Narito ang kailangan mong gawin para makumpleto ang quest na 'Iligtas ang Nakulong na Tao':

  • Pagkatapos palayain si Benryn, atasan siyang sundan ka para makatakas.
  • Tumakas sa pinto sa tabi mismo ni Benryn kapag siya ay natumba pagkatapos ng cutscene.
  • Kapag nahanap mo na ang katawan ni Mirileth, babanggitin ni Benryn ang dote na kailangan mong mabawi.
  • Dahil nabawi mo na ang dote, ibalik ang Dote Ring kay Benryn.

Ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng 'Iligtas ang Trapped Man' na pakikipagsapalaran. Iyan ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Dowry nina Benryn at Mirileth sa Baldur's Gate 3. Ito ang isa sa mga mas madaling quest na dapat kumpletuhin sa laro.BASAHIN: Maililigtas mo ba si Isobel sa Baldur's Gate 3? – Fist Marcus Boss Gabay sa Labanan Kunin ang Baldur's Gate III sa:

Tungkol sa Baldur's Gate III

Ang Baldur's Gate III ay isang role-playing game, na binuo at inilathala ng Larian Studios. Nagtatampok ito ng parehong single at multiplayer na gameplay.

Batay sa Dungeons & Dragons' tabletop role-playing system, ang laro ay punung-puno ng mga twists at turns, pagkakaibigan, pagtataksil, isang walang katapusang paghahanap para makamit ang ganap na kapangyarihan, kasama ang kalayaan sa pagpili, na hinahayaan kang maging anuman ang gusto mo. !

Labanan laban sa bawat kakaiba, kakailanganin mong hubugin ang kapalaran ng Nakalimutang Kaharian.